Dzierżążno. Trwa remont ul. Jeziornej na trasie do Mezowa