Zapowiedzi przedślubne – 8-15.07

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Jarosław LUBIŃSKI
cywilnie rozwiedziony, zamieszkały w parafii św. Józefa Oblubieńca w Słupsku
Lucyna NIJAK
stanu wolnego, zamieszkała w tutejszej parafii

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym swojego duszpasterza.