Mariusz Treder – kandydat na radnego z okręgu III oraz burmistrza Kartuz

PROGRAM DLA DZIERŻĄŻNA MEZOWA, BOROWA, KIEŁPINA, BRODNICY DOLNEJ I GÓRNEJ