Zaproszenie na zebranie sołectwa Dzierżążno

Szanowni Państwo,
Na zebraniach sołeckich, które odbywają się obecnie w gminie Kartuzy, mieszkańcy większością głosów podejmą decyzję na jakie zadania chcą przeznaczyć pieniądze przypadające na każde z sołectw. Mieszkańcy Dzierżążna na zebraniu sołeckim, które odbędzie się 11 września bieżącego roku o godzinie 17:30 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążnie poprzez głosowanie zadecydują na co zostanie kwota ponad 50 tysięcy złotych (dokładnie 50215,20 zł).

Zapraszam do czynnego udziału!