Sprzątanie kościoła – piątek 6.12.2019

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – PIĄTEK 6.12.2019 – 17.00
ZAPRASZAM RODZINY

BOROWO
UL. GDAŃSKA

SERKOWSKI (JACEK SABINA)
LISS (STEFAN HALIN)
LISS (ŁUKASZ MALGORZATA)
HIRSZ
SERKOWSKI (KAZIMIERZ BARBARA)
PRANSCHKE

UL. SOSNOWA
MALEK
KONIARSCY
PŁOTKA
HINC

UL. ŚWIERKOWA
POTRYKUS

 

 

DZIERŻĄŻNO

UL . WYZWOLENIA
KRÖNKE
ZIELIŃSKI
BARTOSZ

UL. KARTUSKA
PRYSTUPA
WIĘCZKIEWICZ
STRONGOWSKI
WIKA
SERKOWSKI (PIOTR JOLANTA)
WOSZAK
TREDER
KLINKOSZ
SERKOWSKI (STANISŁAW GRAŻYNA)
OTTA
ŁOSIŃSKI
CIEŚLUKOWSKI
NEUBAUER
KLAWIKOWSKI
KLINKOSZ (TADEUSZ BARBARA)
KLINKOSZ (BARTŁOMIEJ MAGDALENA)
MIOTK
NOJMILER