Parafia Borowo. Sprzątanie kościoła – 24.01.2020

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 24.01.2020 PIĄTEK GODZINA 18.00

BOROWO

ZAPRASZAM RODZINY

Z UL. RZEMIEŚLNICZEJ

CHMIELEWSCY

MARSZAŁKOWSCY

BOŁCUN

Z UL. GDAŃSKIEJ

SERKOWSCY (ANDRZEJ TERESA)

BIKOWSCY

KLEINA

KRUPA

FULARCZYK

MATEJA (DANUTA ANDRZEJ)

MATEJA (AGNIESZKA PAWEŁ)

MATEJA (KAZIMIERZ JADWIGA)

KLASS

PIEŃCZUK