Ważny komunikat dla Wiernych!

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych.” Bp Ryszard Kasyna 13.03.2020

 

Ta sytuacja jest bolesna dla każdego, kto wierzy w obecnego pod postaciami eucharystycznymi Jezusa. Jest niestety czasem próby Naszej wiary i wyrazem odpowiedzialności za bliźnich. Wszyscy wierni mają dyspensę od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej. Skorzystajmy z mszy świętych w telewizji, radiu i internecie – duchowo przyjmijmy Jezusa do naszych serc. Wierni, którym będzie dane uczestniczyć w eucharystii i przyjąć ciało Chrystusa oraz ja sam przyjmiemy je w imieniu tych, którzy tego uczynić nie mogą. Nasz kościół będzie otwarty do godziny 18.00 aby umożliwić indywidualne nawiedzenie najświętszego sakramentu, nie stwarzając w ten sposób zagrożenia dla każdego z Nas i Naszych bliźnich.
 
Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś nie będę mógł wszystkich zapraszać na Mszę Świętą i ograniczać liczbę tych, którzy chcą tu przyjść… Ale to dla każdego z nas czas próby… Wierzę, że nasza wiara wyjdzie z tych chwil umocniona i piękniejsza…
 
ks. Michał