Kontakt

Administracja:

Mateusz Szynalewski – nr. tel 515-502-121,  adres mailowy: solectwo.dzierzazno@gmail.com